Utleiekalender

Reservering av FMF klubbhus til private arr. forgår kun via denne siden. Reservasjon pr telefon godtas ikke.

Ønker du å leie FMF sitt klubbhus til ditt arrangement? Klubbhuset er nyoppusset og setter en fin ramme rundt enhver anledning. Lokalet er velegnet til bursdager, bryllup, konfirmasjon og firma arrangementer.

image

I kalenderen under kan du se hvilke datoer som er ledig/utleid to år frem i tid samt reservere lokalet. Marker den/de dager du vil leie og fyll inn skjemaet under kalenderen. Du vil da reservere datoen slik at ingen andre kan ta den (dagene blir farget gul/oker). FMF vil bekrefte leieavtalen senere og datoen blir da rød i kalenderen. Du vil også motta en Mail som bekrefter leieavtalen. Ufullstendig utfylling av skjemaet vil medføre at reservasjonen blir slettet.

Laster kalender...
- Ledig
29
- Utleid
29
- Reservert

Fornavn:

Etternavn :

Fødselsdato:

Epost:

Adresse:

Telefon:

Beskjed/formål:

 

HUSVERT

Her kan du se hvem som er husvert for perioden du skal leie huset i.
Ta kontakt med din husvert i god tid og senest en uke før leieperioden starter. Vi anbefaler at dere ringer husverten, da noen av disse ikke leser Mail daglig.


Bedriftsleie & fortrinnsrett

Ved utleie til bedrifter og foreninger benyttes ordinære satser. Klubbhuset kan forhåndbestilles maksimum to år før ønsket leiedato.

Utleie til konfirmasjonsfeiring i Flosta, samt nyttårsaften følger egne regler og kan ikke forhåndreserveres gjennom kalenderen. Kontakt utleieansvarlig for å sette deg på liste. Ved flere interesserte, fordeles utleie ved loddtrekning. Medlemstilknytning gir fortrinn ved trekning. Sittende styremedlem får førsterett ved konfirmasjon.

Kart

Informasjon

Priser
Ukedag:  kr 3.200,- pr døgn, 3700 for 2 påfølgende ukedager
Fre, lør eller søn: Kr 3.700,- pr døgn
Helg 2 døgn: Kr 4.200,-
Bryllup, torsdag – mandag: Kr 6.500,-

Ved knuste glass belastes leietaker kr. 100 for første glass og kr. 25 for påfølgende glass.

Medlemspriser
Ukedag: Kr 2.200,- pr døgn, 2700 for 2 påfølgende ukedager
Fre,lør eller søn: Kr 2.700,- pr døgn
Helg / 2 dager:  Kr 3.200,-
Bryllup, torsdag – mandag: Kr 5.500,-

Lokale foreninger
Lokale foreninger med tilhold i Flosta skolekrets kan leie klubbhuset i ukedager for kr. 1000 pr dag. Vask tilkommer med kr. 700,-
Ved leie i helg betales tilsvarende medlems priser,-

Leietidspunkt: 14.00
Tilbakelevering: 12.00 neste dag. Tilbakelevering etter avtalt tidspunkt medfører ett døgn ekstra leie.

Kapasitet: 60 personer
Kjøkken: JA
Parkering: JA
Vask inkludert: JA

Etter at du har mottatt mail fra bookingansvarlig med bekreftelse av din reservasjon, så må du snest to uker før leieperioden starter ta kontakt med husverten for den aktuelle perioden.

Last nedOppdatert LEIEKONTRAKT FMF leiekontrakt

Se flere bilder