Styret i FMF 2020/ 2021

</tr

Verv
Navn
Epost
Telefon
Formann Høye G. Høyesen hgh@pha.no 907 61 098
Nestformann Tormod Tønsberg tormod.tonsberg@volue.com 906 00 225
Kasserer Erlend Berntsen eberntse@gmail.com 404 00 030
Sekretær Emil E. Høyesen lars.fredheim@outlook.com 951 51 301
Styremedlem Hans Olav Sørensen han-o-so@online.no 957 84 801
Styremedlem Stian Moholt stian.moholt@gmail.com 906 42 643
Vara Anja Olsen anja-o@online.no  957 38 745
Undergrupper
Flosta Båtsportklubb Torstein Skaali  torsteinskaali@hotmail.com 952 47 960
Flosta Seilforening Even Moland Even.moland@hi.no 930 50 815
Møkkalassets Venner Hans Olav Sørensen han-o-so@online.no 951 82 467
Vedtekter

Vedtekter FMF 2018