Styret i FMF 2018/ 2019

</tr

Verv
Navn
Epost
Telefon
Formann Høye G. Høyesen hoye.hoyesen@macgregor.com 907 61 098
Nestformann Frode Bjelland fbmontasje@gmail.com 917 03 201
Kasserer Erlend Berntsen eberntse@gmail.com 404 00 030
Sekretær Lars Fredheim lars.fredheim@outlook.com 951 51 301
Styremedlem Hans Olav Sørensen han-o-so@online.no 951 82 467
Styremedlem Tormod Tønsberg tormod@scanmatic.no 906 00 225
Husansvarlig Ellen Merete Senum  ell-mes@online.no  984 32 864
Vara Anja Olsen anja-o@online.no  957 38 745
Undergrupper
Flosta Båtsportklubb Torstein Skaali  torsteinskaali@hotmail.com 952 47 960
Flosta Seilforening Tormod Tønsberg  tormod@scanmatic.no 906 00 225
Møkkalassets Venner Hans Olav Sørensen han-o-so@online.no 951 82 467
Vedtekter

Vedtekter FMF 2018