Du kan nå reservere huset to år frem i tid

HøyeUncategorizedLeave a Comment

Bookingkalenderen er nå justert slik at man kan reservere huset 2 år frem i tid fra dags dato. FMF tar dog forbehold om at leiesatser osv vil kunne bli justert innen leieforholdet starter (utleiedato).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *