Båtopplag

HøyeUncategorizedLeave a Comment

Grunnet arbeid med reguleringsplan for området vi eier på Padda kan ikke FMF stille plassen ovenfor klubbhuset tilgjengelig som opplagsplass for båter for vinteren som kommer.
Alle som har hatt båter der har fått beskjed. Andre som trenger opplagsplass anmodes om å kontakte Stranna Maritime eller andre selskaper som driver med dette.
Det er viktig at ingen setter båter der nå i vinter!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *