Generalforsamling 2024

Minner om generalforsamling 20.03.2024 kl 19:00 på FMF klubbhus.

Faktureringsrutiner

Er du eller ditt firma leverandør til FMF?

Vi har gått over til digital håndtering av fakturaer.

Det er nå viktig at ALLE fakturaer til FMF sendes i EHF format(elektronisk handels format) til vår mailadresse for fakturaer som er 798877537250518@voucher.24sevenoffice.com

Fakturaer mottatt på annet vis vil bli avvist.

Bruk av FMF kai og bryggefasiliteter

FMF har betydelige kostnader med å vedlikeholde kai, slipp og bryggeanlegg. Derfor har styret i FMF bestemt at det vil bli innført avgift for bruk av kai og bryggefasiliteter. Medlemmer betaler kun for korttids fortøyning(overnatting) på FMF sitt bryggeanlegg og bruk av kai for utlasting av materiell der profesjonelle aktører utfører jobben.  Øvrig bruk er gratis for medlemmer. Se vedlagt Vippsplakat! Denne plakaten er oppslått diverse steder rundt om på klubbhus området.

Vippsplakat FMF

Bingo Sør

Vi er tilsluttet Bingo Sør AS og mottar årlig gode penger til foreningen for dette. Setter pris på om våre medlemmer bidrar til å publisere denne virksomheten samt å delta på bingoen.
Du finner info her: http://www.bingosor.no/Article.aspx?id=1

Bryggeplasser

FMF har et større bryggeanlegg der FMF medlemmer kan få leie plass.
Båtplassene har størrelse 2,5, 3,0, 3,5 og 4 m bredde.
Pris: kr 2271,- pr meter/år
Inkludert i pris er en-1- P-plass PR båtplass
Normalt forbruk av vann og strøm inkl.

DCIM100MEDIADJI_0037.JPG

DCIM100MEDIADJI_0037.JPG

Ta kontakt med bryggeansvarlig Erlend Berntsen telefon 40 40 00 30

Vår historie

FMF ble stiftet 24.april 1949 på Brårvik Kretslokale. Som første formann i foreningen ble Evald Jensen, Kilsund, valgt. Forløperen til FMF var en regatta som var blitt holdt i Kilsund året før, med litt hjelp fra ressurspersoner fra TMF. Den første søndagen i juli 1949 ble så den første offisielle regatta avholdt, og siden er denne søndagen blitt synonym med FMF og Flostaregattaen. FMF er i dag en klubb med et flott klubbhus, god oppslutning i lokalmiljøet og mange ildsjeler. FMF har tre undergrupper. Flosta Båtsportklubb har opp gjennom årene fostret mange vinnere på de internasjonale regattabaner. Flosta Seilforening driver primært med jolle og brettseiling. Den siste gruppa er Møkkalassets Venner som nå leier Møkkalasset fyr av Kystverket. Sammen med Kystverket jobber denne foreningen for å få restaurert fyret


Bli medlem i FMF

  Navn, Etternavn

  Adresse

  Postnr / Sted

  Telefon

  E-post adresse

  Velg medlemskap

  Velg antall ekstra familiemedlemmer (Som familiemedlem regnes ektefelle/samboer og barn under 20 år) (+50 pr stk/år, Skriv inn navn og fødselsdato for alle) : +1+2+3+4+5

  Tillegg(pr. medlem)
  Medlemskap i FBSK ( +25,-)
  Medlemskap i FSF (+100,-)
  Medlemskap i MV (+100,-)

  Melding