Generalforsamling 2021, 19 mars kl 18:00

Årets Generalforsamling vil bli digital! Styret har kommet til at man for planleggingsformål ønsker å bestemme at møtet blir digitalt. En annen grunne er at huset er under utbedring med nytt kjøkken og forberedelse for restaurantdrift. Det kan derfor vise seg at det blir vanskelig å avholde møter på klubbhuset på denne tiden.

En 72årig tradisjon avlyst grunnet Korona

Hei,

Styret i Flosta Motorbåtforening (FMF) har i dag 04.05.20 besluttet at årets regatta, som ville blitt den 72 i rekken, avlyses. Å måtte avlyse denne tradisjonen er en tung avgjørelse for styret i FMF. Vi har så langt arrangert regatta hvert år i 71 år uten noen opphold. Dette er vi veldig stolte av.

Etter at regjeringen la frem sine retningslinjer for arrangementer følte vi i styret behov for å avklare med kommunens smittevernansvarlig hvorvidt vi kan gjennomføre arrangementet vårt.

Dessverre så er anbefalingen fra kommuneoverlegen i Arendal og hans team at vi bør avlyse arrangementet. Dette respekterer vi fullt ut og har derfor i kveld besluttet at arrangementet i 2020 avlyses.

Vi kommer nå til å sette alle kluter inn for å planlegge en skikkelig bra regattahelg neste år og håper at alle, allerede nå, setter av første helgen i juli 2021. Da skal det bli flott regatta og mye gøy for store og små.

Bruk av FMF kai og bryggefasiliteter

FMF har betydelige kostnader med å vedlikeholde kai, slipp og bryggeanlegg. Derfor har styret i FMF bestemt at det vil bli innført avgift for bruk av kai og bryggefasiliteter. Medlemmer betaler kun for korttids fortøyning(overnatting) på FMF sitt bryggeanlegg og bruk av kai for utlasting av materiell der profesjonelle aktører utfører jobben.  Øvrig bruk er gratis for medlemmer. Se vedlagt Vippsplakat! Denne plakaten er oppslått diverse steder rundt på klubbhus området.

Vippsplakat FMF

 

Bingo Sør

Vi er tilsluttet Bingo Sør AS og mottar årlig gode penger til foreningen for dette. Setter pris på om våre medlemmer bidrar til å publisere denne virksomheten samt å delta på bingoen.
Du finner info her: http://www.bingosor.no/Article.aspx?id=1

Generalforsamling avholdt 20 Mars 2019 kl. 19:00

Generalforsamling ble avholdt 20 mars 2019. Se egen arr.innkalling.

14 stemmeberettigede møtte opp. Budsjett, innkommende forslag og valg ble avgjort ihht styrets og valgkomiteens innstilling med kun noen mindre justeringer

Bryggeanlegg på Padda.!

De nye bryggene er nå på plass og utleid. Dog hender det at det blir noen ledige innimellom.
Størrelse 2,5, 3,0, 3,5 og 4 m bredde.
Pris: kr 2271,- pr meter/år
Inkludert i pris er en-1- P-plass PR båtplass
Normalt forbruk av vann og strøm inkl.

DCIM100MEDIADJI_0037.JPG

DCIM100MEDIADJI_0037.JPG

Ta kontakt med bryggeansvarlig Asbjørn K. Olsen Tlf 90531191

Vår historie

FMF ble stiftet 24.april 1949 på Brårvik Kretslokale. Som første formann i foreningen ble Evald Jensen, Kilsund, valgt. Forløperen til FMF var en regatta som var blitt holdt i Kilsund året før, med litt hjelp fra ressurspersoner fra TMF. Den første søndagen i juli 1949 ble så den første offisielle regatta avholdt, og siden er denne søndagen blitt synonym med FMF og Flostaregattaen. FMF er i dag en klubb med et flott klubbhus, god oppslutning i lokalmiljøet og mange ildsjeler. FMF har tre undergrupper. Flosta Båtsportklubb har opp gjennom årene fostret mange vinnere på de internasjonale regattabaner. Flosta Seilforening driver primært med jolle og brettseiling. Den siste gruppa er Møkkalassets Venner som nå leier Møkkalasset fyr av Kystverket. Sammen med Kystverket jobber denne foreningen for å få restaurert fyret.

Bruk av FMF kai og bryggefasiliteter

FMF har betydelige kostnader med å vedlikeholde kai, slipp og bryggeanlegg. Derfor har styret i FMF bestemt at det vil bli innført avgift for bruk av kai og bryggefasiliteter. Medlemmer betaler kun for korttids fortøyning(overnatting) på FMF sitt bryggeanlegg og bruk av kai for utlasting av materiell der profesjonelle aktører utfører jobben.  Øvrig bruk er gratis for medlemmer. Se vedlagt Vippsplakat! Denne plakaten er oppslått diverse steder rundt på klubbhus området.

Vippsplakat FMF

 

Utsatt – Generalforsamling 2020 – Utsatt

Utsatt grunnet Corona. Ny dato kommer senere. 

 

Årets generalforsamling avholdes på klubbhuset 18 mars kl 19.

Vanlige årsmøtesaker. Styret har ikke innen utløp av tidsfristen mottatt noen saker fra medlemmer.

Saker som ønskes tatt opp må være oversendt leder senest 01.03.20 på mail hgh@pha.no

Sakspapirer vil bli publisert på denne siden før møtet.

Bingo Sør

Vi er tilsluttet Bingo Sør AS og mottar årlig gode penger til foreningen for dette. Setter pris på om våre medlemmer bidrar til å publisere denne virksomheten samt å delta på bingoen.
Du finner info her: http://www.bingosor.no/Article.aspx?id=1

Ledige bryggeplasser

Vi har for tiden en ledig 4m bryggeplass for utleie. Mere info på «brygge siden»

Generalforsamling avholdt 20 Mars 2019 kl. 19:00

Generalforsamling ble avholdt 20 mars 2019. Se egen arr.innkalling.

14 stemmeberettigede møtte opp. Budsjett, innkommende forslag og valg ble avgjort ihht styrets og valgkomiteens innstilling med kun noen mindre justeringer.

Saksdokumenter:FMF GF 2019 Årsrapport web-versjon

Bryggeanlegg på Padda.!

De nye bryggene er nå på plass og utleid. Dog hender det at det blir noen ledige innimellom.
Størrelse 2,5, 3,0, 3,5 og 4 m bredde.
Pris: kr 2271,- pr meter/år
Inkludert i pris er en-1- P-plass PR båtplass
Normalt forbruk av vann og strøm inkl.

DCIM100MEDIADJI_0037.JPG

DCIM100MEDIADJI_0037.JPG

Ta kontakt med bryggeansvarlig Asbjørn K. Olsen Tlf 90531191

Vår historie

FMF ble stiftet 24.april 1949 på Brårvik Kretslokale. Som første formann i foreningen ble Evald Jensen, Kilsund, valgt. Forløperen til FMF var en regatta som var blitt holdt i Kilsund året før, med litt hjelp fra ressurspersoner fra TMF. Den første søndagen i juli 1949 ble så den første offisielle regatta avholdt, og siden er denne søndagen blitt synonym med FMF og Flostaregattaen. FMF er i dag en klubb med et flott klubbhus, god oppslutning i lokalmiljøet og mange ildsjeler. FMF har tre undergrupper. Flosta Båtsportklubb har opp gjennom årene fostret mange vinnere på de internasjonale regattabaner. Flosta Seilforening driver primært med jolle og brettseiling. Den siste gruppa er Møkkalassets Venner som nå leier Møkkalasset fyr av Kystverket. Sammen med Kystverket jobber denne foreningen for å få restaurert fyret.

Les mer

Bli medlem i FMF


  Navn, Etternavn

  Adresse

  Postnr / Sted

  Telefon

  E-post adresse

  Velg medlemskap

  Velg antall ekstra familiemedlemmer (+50 pr stk/år, Skriv inn navn og fødselsdato for alle) : +1+2+3+4+5

  Tillegg(pr. medlem)
  Medlemskap i FBSK ( +25,-)
  Medlemskap i FSF (+100,-)

  Melding

  Leie klubbhuset?

  Se hvilke datoer som er ledig og reserver din dato direkte på nettsidene våre.

  Gå til kalenderen