Regattaen 2021 avlyses 

I mere enn 70 år har Flosta Motorbåtforening arrangert regatta i Kilsund. For første gang i denne lange historien måtte vi dessverre avlyse regattaen sommeren 2020. Dette på grunn av Covid-19-relaterte innskrenkningene som gjaldt da.

Styret og regattakomiteen har hatt som mål at vi i 2021 skulle være i stand til å arrangere. Vi har holdt avgjørelsen om å arrangere eller ei åpen så lenge som mulig, men i dag var styret i foreningen sammen med regattaledelsen nødt til å konkludere. Det er svært mye jobb som må gjøres i ukene før et slikt arrangement, og det må igangsettes nå om vi skal klare å ha et sikkert og bra arrangement som følger den standarden vi er kjent for.

Dessverre så er det fortsatt en alvorlig smittesituasjon i samfunnet og viktige regelverk og anbefalinger som vi må forholde oss til. Flosta Motorbåtforening ønsker ikke å bidra til økt smitte ved at vi arrangerer årets regatta. I lys av dette, i respekt for deltakere, publikum og arrangørstab ser vi dessverre ingen annen utvei enn å avlyse årets regatta.

Dette er utrolig trist, men vi kommer aldri til å gi opp og satser på et større og bedre arrangement i 2022. Et arrangement der vi får stor deltakelse, og får skapt den folkefesten vi liker så godt.

I Flosta har vi gjennom hele pandemien klart oss veldig bra. Vi har hatt lavt smittenivå i lokalsamfunnet og det ønsker vi å beholde.

Styret i Flosta Motorbåtforening beklager avlysningen, men håper at deltagere, besøkende og fastboende deler vårt syn på dette.

Vi ser frem til regattaen 2022!

Kilsund 31.05.2021

Høye G. Høyesen                                                        Arvid Volden

Leder, Flosta Motorbåtforening                              Regattasjef, Flosta Motorbåtforening

 

Ny restaurant på klubbhuset 

På selveste kristihimmelfartsdag planlegger de nye driverne med «Grand Opening» av restauranten på klubbhuset.

Dette blir spennende og et godt tilbud til FMF sine medlemmer.

 

 

Generalforsamling 2021, 19 mars kl 18:00

Årets Generalforsamling vil bli digital! Styret har kommet til at man for planleggingsformål ønsker å bestemme at møtet blir digitalt. En annen grunne er at huset er under utbedring med nytt kjøkken og forberedelse for restaurantdrift. Det kan derfor vise seg at det blir vanskelig å avholde møter på klubbhuset på denne tiden.

Saksdokumenter til Generalforsamling 2021

GenFors-dokumenter-FMF-2021

En 72årig tradisjon avlyst grunnet Korona

Hei,

Styret i Flosta Motorbåtforening (FMF) har i dag 04.05.20 besluttet at årets regatta, som ville blitt den 72 i rekken, avlyses. Å måtte avlyse denne tradisjonen er en tung avgjørelse for styret i FMF. Vi har så langt arrangert regatta hvert år i 71 år uten noen opphold. Dette er vi veldig stolte av.

Etter at regjeringen la frem sine retningslinjer for arrangementer følte vi i styret behov for å avklare med kommunens smittevernansvarlig hvorvidt vi kan gjennomføre arrangementet vårt.

Dessverre så er anbefalingen fra kommuneoverlegen i Arendal og hans team at vi bør avlyse arrangementet. Dette respekterer vi fullt ut og har derfor i kveld besluttet at arrangementet i 2020 avlyses.

Vi kommer nå til å sette alle kluter inn for å planlegge en skikkelig bra regattahelg neste år og håper at alle, allerede nå, setter av første helgen i juli 2021. Da skal det bli flott regatta og mye gøy for store og små.

Bruk av FMF kai og bryggefasiliteter

FMF har betydelige kostnader med å vedlikeholde kai, slipp og bryggeanlegg. Derfor har styret i FMF bestemt at det vil bli innført avgift for bruk av kai og bryggefasiliteter. Medlemmer betaler kun for korttids fortøyning(overnatting) på FMF sitt bryggeanlegg og bruk av kai for utlasting av materiell der profesjonelle aktører utfører jobben.  Øvrig bruk er gratis for medlemmer. Se vedlagt Vippsplakat! Denne plakaten er oppslått diverse steder rundt på klubbhus området.

Vippsplakat FMF

 

Bingo Sør

Vi er tilsluttet Bingo Sør AS og mottar årlig gode penger til foreningen for dette. Setter pris på om våre medlemmer bidrar til å publisere denne virksomheten samt å delta på bingoen.
Du finner info her: http://www.bingosor.no/Article.aspx?id=1

Generalforsamling avholdt 20 Mars 2019 kl. 19:00

Generalforsamling ble avholdt 20 mars 2019. Se egen arr.innkalling.

14 stemmeberettigede møtte opp. Budsjett, innkommende forslag og valg ble avgjort ihht styrets og valgkomiteens innstilling med kun noen mindre justeringer

Bryggeanlegg på Padda.!

De nye bryggene er nå på plass og utleid. Dog hender det at det blir noen ledige innimellom.
Størrelse 2,5, 3,0, 3,5 og 4 m bredde.
Pris: kr 2271,- pr meter/år
Inkludert i pris er en-1- P-plass PR båtplass
Normalt forbruk av vann og strøm inkl.

DCIM100MEDIADJI_0037.JPG

DCIM100MEDIADJI_0037.JPG

Ta kontakt med bryggeansvarlig Asbjørn K. Olsen Tlf 90531191

Vår historie

FMF ble stiftet 24.april 1949 på Brårvik Kretslokale. Som første formann i foreningen ble Evald Jensen, Kilsund, valgt. Forløperen til FMF var en regatta som var blitt holdt i Kilsund året før, med litt hjelp fra ressurspersoner fra TMF. Den første søndagen i juli 1949 ble så den første offisielle regatta avholdt, og siden er denne søndagen blitt synonym med FMF og Flostaregattaen. FMF er i dag en klubb med et flott klubbhus, god oppslutning i lokalmiljøet og mange ildsjeler. FMF har tre undergrupper. Flosta Båtsportklubb har opp gjennom årene fostret mange vinnere på de internasjonale regattabaner. Flosta Seilforening driver primært med jolle og brettseiling. Den siste gruppa er Møkkalassets Venner som nå leier Møkkalasset fyr av Kystverket. Sammen med Kystverket jobber denne foreningen for å få restaurert fyret.

Bruk av FMF kai og bryggefasiliteter

FMF har betydelige kostnader med å vedlikeholde kai, slipp og bryggeanlegg. Derfor har styret i FMF bestemt at det vil bli innført avgift for bruk av kai og bryggefasiliteter. Medlemmer betaler kun for korttids fortøyning(overnatting) på FMF sitt bryggeanlegg og bruk av kai for utlasting av materiell der profesjonelle aktører utfører jobben.  Øvrig bruk er gratis for medlemmer. Se vedlagt Vippsplakat! Denne plakaten er oppslått diverse steder rundt på klubbhus området.

Vippsplakat FMF

Bingo Sør

Vi er tilsluttet Bingo Sør AS og mottar årlig gode penger til foreningen for dette. Setter pris på om våre medlemmer bidrar til å publisere denne virksomheten samt å delta på bingoen.
Du finner info her: http://www.bingosor.no/Article.aspx?id=1

Bryggeanlegg på Padda.!

De nye bryggene er nå på plass og utleid. Dog hender det at det blir noen ledige innimellom.
Størrelse 2,5, 3,0, 3,5 og 4 m bredde.
Pris: kr 2271,- pr meter/år
Inkludert i pris er en-1- P-plass PR båtplass
Normalt forbruk av vann og strøm inkl.

DCIM100MEDIADJI_0037.JPG

DCIM100MEDIADJI_0037.JPG

Ta kontakt med bryggeansvarlig Asbjørn K. Olsen Tlf 90531191

Vår historie

FMF ble stiftet 24.april 1949 på Brårvik Kretslokale. Som første formann i foreningen ble Evald Jensen, Kilsund, valgt. Forløperen til FMF var en regatta som var blitt holdt i Kilsund året før, med litt hjelp fra ressurspersoner fra TMF. Den første søndagen i juli 1949 ble så den første offisielle regatta avholdt, og siden er denne søndagen blitt synonym med FMF og Flostaregattaen. FMF er i dag en klubb med et flott klubbhus, god oppslutning i lokalmiljøet og mange ildsjeler. FMF har tre undergrupper. Flosta Båtsportklubb har opp gjennom årene fostret mange vinnere på de internasjonale regattabaner. Flosta Seilforening driver primært med jolle og brettseiling. Den siste gruppa er Møkkalassets Venner som nå leier Møkkalasset fyr av Kystverket. Sammen med Kystverket jobber denne foreningen for å få restaurert fyret.

Les mer

Bli medlem i FMF


  Navn, Etternavn

  Adresse

  Postnr / Sted

  Telefon

  E-post adresse

  Velg medlemskap

  Velg antall ekstra familiemedlemmer (Som familiemedlem regnes ektefelle/samboer og barn under 20 år) (+50 pr stk/år, Skriv inn navn og fødselsdato for alle) : +1+2+3+4+5

  Tillegg(pr. medlem)
  Medlemskap i FBSK ( +25,-)
  Medlemskap i FSF (+100,-)

  Melding

  Leie klubbhuset?

  Se hvilke datoer som er ledig og reserver din dato direkte på nettsidene våre.

  Gå til kalenderen